Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bydel Grünerløkka > Arbeid, trygd og sosiale tjenester > Kvalifisering og Miljø

Seksjon for Kvalifisering og Miljø består av følgende avdelinger

Bydelsrusken

Bydelsrusken arbeider for en ren og trivelig bydel. Vi samarbeider med andre etater om vedlikehold og renhold i bydelens parker og fellesrom. Du får lett øye på Bydelsrusken i sine lett gjenkjennelige arbeidsantrekk, der de utfører sine oppgaver i parker og gater. Bydelsrusken driver også miljøstasjonen i Sofienbergparken.

Bydelsrusken kan hjelpe med:

  • Fjerne avfall fra bydelens parker og felles uterom 
  • Holde bydelens gater og fortau rene for avfall
  • Hjelpe eldre uten pårørende med mindre flytteoppgaver
  • Kjøre bydelens eldre til og fra eldresenter for sosialt treff
  • Ofte det første stedet de ansatte begynner innenfor avdelingen
  • Kjører post for bydel Grünerløkka
  • Vaktmesteroppgaver for bydel Grünerløkka
  • Kjører tekniske hjelpemidler for Hjelpemiddellageret 

Nyttig Arbeid

Lokalisert på Kampen nærmiljøstasjon, Sons gate 2. Et samarbeidsprosjekt mellom Velferdsetaten og Bydel Grünerløkka. Tiltaket gir brukere i LAR, og andre personer bosatt i Oslo kommune med rusbakgrunn, mulighet til å komme i aktivitet. Tett oppfølging, inkluderende arbeidsmiljø og identitet som arbeidstaker er viktige faktorer. Dette byomfattende tilbudet er et sentralt ledd i arbeidet med å fokusere på rehabiliteringsaspektet for brukere i legemiddelassistert rehabilitering. Tiltaket har 20 plasser.

Nyttig Butikk

Lokalisert i Kjølbergata 9. Møtested og kvalifisering for deltakere i Nyttig Arbeid. Møbler samles inn fra miljøstasjonene, privatpersoner i Oslo og fra NSB hittegodskontor. Gjenstander/møbler kvalitetssikres før de gis videre til etablering i bolig for personer med utfordringer i forhold til rus og psykiatri. Les mer.

 

Lokalisert i Marstrandgata 6 og Frydenberg ungdomsskole. Samarbeidsprosjekt mellom Frydenberg skole, NAV Grünerløkka, Oppvekstseksjonen og KOM. Gir opplæring i kjøkken/kantinedrift. Ledes av faglærte kokker. Har inntil 5-7 kvalifiseringsplasser på hver kantine.

Lokalisert i et gult, lite trehus i Sofienbergparken hvor ungdom arbeider som parkverter fra onsdag til søndag i sommerferien. Tilbudet består i utlån av gratis sportsutstyr og griller til 20 kr. I 2012 har ca. 80 unge fra bydelen arbeidet med vedlikehold og forskjønnelse av parkene. Målet er å gi de unge nyttig arbeidserfaring og lønnet arbeid.

Snekkerverkstedet

Lokalisert i Storgata 36. Utfører ulike snekkeroppgaver for bydelen. Ledes av faglært tømrer og møbelsnekker. Har inntil 10 kvalifiseringsplasser. 

Sofienberg Miljøstasjon

Lokalisert i Sofienbergparken, inngang Helgesens gate. Åpnet i mai 2002. Miljøstasjonen tar imot rest- og spesialavfall fra private husstander i Bydel Grünerløkka. Ca. 16 000 besøkende i 2012. Har 1-2 kvalifiseringsplasser. Drives av Bydelsrusken.

Kampen Nærmiljøstasjon

Lokalisert på oversiden av Kampen park, Sons gate 2, inngang Bøgata. Miljøstasjonen har siden desember 2011 tatt i mot rest- og spesialavfall fra private husstander i Oslo kommune. Drives av Nyttig Arbeid i samarbeid med Renovasjonsetaten. 

Driftsavdeling

Lokalisert i Chr. Michelsens gate 66. Tilknyttet Sofienberg miljøstasjon.
Har ansvar for innvendig vedlikehold av barnehagene, samt snørydding og gressklipping i parkene.

Hjelpemiddellageret

Lokalisert i Konghellegata 3, inngang Schouterrassen. Et byomfattende tilbud som låner ut hjelpemidler til personer med kortvarige behov. Lagrer hjelpemidler for Hjelpemiddelsentralen. Kjører og leverer tekniske hjelpemidler, samt vask og stell av hjelpemidler. Kun kortidsleie, inntil 3 måneder. Kvalifiseringsarena for 3 personer.

Quo Vadis 

Lokalisert i Trondheimsveien 2. Et byomfattende kvalifiseringstiltak som retter seg mot innvandrerkvinner med liten eller ingen utdanning. Målet er å kvalifisere ufaglært arbeidskraft for det norske arbeidsliv. Tiltaket har til enhver tid ca. 50 deltakere.

Kontaktinformasjon

Torggata 51-53
Kontaktperson
Flemming Løstegaard Hagen: 9719 2636.
Tove Maurtvedt 95492544
Telefon: 02 180
23 42 31 20
Postadresse:
Postadresse: Pb 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo